Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης εισιτήριων για χερσαίες διαδρομές από τη Apogee

Το σύστημα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με επιτυχία σε ΚΤΕΛ και ταξιδιωτικά γραφεία

Το Apogee Voyager σχεδιάστηκε με βάση την πλατφόρμα του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Apogee Essence CMS, το οποίο χρησιμοποιείται με επιτυχία από Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εταιρίες”

— Νεκτάριος Μπαζιώτης, Apogee Information Systems

THESSALONIKI, Ελλάδα, August 31, 2017 /EINPresswire.com/ — Το Apogee Voyager είναι ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων που εξυπηρετεί τις ανάγκες των ταξιδιωτικών γραφείων και ταξιδιωτικών πρακτορείων και ιδιαίτερα όσα έχουν δικά τους δρομολόγια εντός και εκτός Ελλάδας. Το σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις υπηρεσίες τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων και διαχείρισης όλων των πληροφοριών κρατήσεων.

Ο σχεδιασμός του συστήματος εγγυάται τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία των διαφόρων διαδικασιών από τον χρήστη ή εταιρεία. Χαρακτηριστικές δυνατότητες του συστήματος είναι κράτηση και ακύρωση θέσης, σχεδιασμός διάδρομων, αναφορές κρατήσεων, λίστες επιβατών και αποστολή υπενθυμίσεων με SMS.

Το Voyager χρησιμοποιείται με επιτυχία τα τελευταία 4 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχει εξυπηρετήσει πάνω 300.000 επιβάτες σε περισσότερες από 17.000 διαδρομές καθημερινά. Μεταξύ άλλων εξυπηρετεί τα Κ.Τ.Ε.Λ. Μακεδονίας, Κ.Τ.Ε.Λ. Μαγνησίας, Κ.Τ.Ε.Λ. Κιλκίς και την Albatrans.

Πλεονεκτήματα του Voyager:
*Προσαρμόζεται εύκολα σε ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα ή ενσωματώνεται σε μία νέα
*Είναι πλήρως λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα και δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός
*Διαθέτει απεριόριστο αριθμό δρομολογίων, πρακτορείων και χρηστών
*Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας χρηστών πολλαπλών επιπέδων και δικαιωμάτων χρήσης
*Πλήρη δικαιώματα χρήσης και διαχείρισης χωρίς επιπλέον έξοδα ή προμήθειες στα εισιτήρια
*Παραμετροποιήσιμο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης

Ο Γενικός Διευθυντής της Apogee Νεκτάριος Μπαζιώτης δήλωσε για το Voyager: “Το Apogee Voyager σχεδιάστηκε με βάση την πλατφόρμα συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Apogee Essence CMS, ενός επιτυχημένου εργαλείου διαχείρισης πληροφοριών που χρησιμοποιείται από Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εταιρίες. Το Apogee Essence CMS επιτρέπει την αυτοματοποίηση της εισαγωγής και ενημέρωσης δεδομένων, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία αναζήτησης και προβολής των επιθυμητών πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών όσο και η αποδοτικότητα των χρηστών βελτιώνονται με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.”

Η Apogee Information Systems ιδρύθηκε το 2005 και παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής με ειδίκευση στη διαχείριση ηλεκτρονικού περιεχομένου, διαχείριση έργων, εφαρμογές e-learning, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, συμβουλευτική μελετών και ηλεκτρονικό marketing. Δραστηριοποιείται πέρα από τα εθνικά σύνορα με έδρα στην Θεσσαλονίκη και στο πελατολόγιο της είναι οργανισμοί που υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη όπως η EIPA (European Institute of Public Administration), The North Sea Region Programme και EuroMed Justice. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε http://apogee.gr/el/

Xanthippi Grigoriadou
Apogee Information Systems
+30 2310 323011
email us here


Source: EIN Presswire